Anasayfa /  Duyurular /  ORTAKLARIMIZA MEKTUP

ORTAKLARIMIZA MEKTUP

Eki 24 2012

SAYIN ORTAKLARIMIZ,

 Öncelikle, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, sıhhat ve esenlikler dileriz.

Mektubumuza başlamadan önce şunu belirtmeliyiz ki; bu mektupta açıklanan hususlar, sizin hisse senetlerinden doğan haklarınızı takip edebilmeniz için çok önemlidir. Bu nedenle

aşağıdaki metni sonuna kadar dikkatle okumanızı özellikle rica ediyoruz.

Malumunuz olduğu üzere 2007 yılı Eylül ayında göreve gelen yeni Yönetim Kurulumuz, sizlere değişik zamanlarda yazmış olduğu mektuplarda, işletmelerin güçlendirilerek karlı hale getirilmesi, borsaya kotasyon işlemi ve kar dağıtımı gibi hedeflerden bahsetmişti.

İşletmelerimizdeki güçlendirme devam etmektedir ve devam edecektir. Borsa hedefimiz ise son noktaya gelmiş olup, kısa bir süre içinde tamamlanması beklenmektedir. Bu sürecin tamamlanmasından sonra öncelikli hedefimiz, tüm gayretimizle ortaklarımıza kar payı dağıtımını sağlamaktır.

Şirketimiz, ortaklarının ellerinde bulunan hisse senetlerinin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem görmesi için devam eden çalışmalarını son aşamaya getirmiştir. Bu kapsamda, hisse senetleri

Kombassan Holding A.Ş. tarafından teslim alınacak, kaydileştirme (hisse senetlerinin borsada işlem görebilmesi için gerekli olan yasal prosedür) işlemleri Bizim Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumu tarafından gerçekleştirilecektir.

Bildiğiniz gibi Kombassan Holding A.Ş. ve Kombassan İnşaat, Tarım ve Sanayii İşletmeleri Ticaret A.Ş. birleşmiş ve Kombassan Holding A.Ş. çatısı altında artık tek bir şirket haline gelmiştir.

Ortaklarımızın fiziken elinde bulunan hem Kombassan Holding A.Ş. hisse senetleri, hem de Kombassan İnşaat, Tarım ve Sanayii İşletmeleri Ticaret A.Ş. hisse senetleri, şirketimiz yetkilileri tarafından teslim alınacak ve ilgili hisse senetlerinin teslim alındığına ilişkin 3 adet şirketimiz kaşeli ve onaylı teslim tutanağı hazırlanacaktır. Tutanak, Kombassan Holding A.Ş. ve Kombassan İnşaat, Tarım Ve Sanayii İşletmeleri Ticaret A.Ş.’nin birleştiğini gösteren ve toplam hisse miktarını içeren bir belge niteliğinde olacaktır. Teslim edeceğiniz hisse senetleri karşılığında hazırlanarak tarafınıza teslim edilecek tutanaklardan birinin Bizim Menkul Değerler A.Ş. (BMD) yetkililerine verilmesi suretiyle, Bizim Menkul Değerler A.Ş. (BMD) tarafından bir devlet kuruluşu olan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde her bir ortağımız için ayrı ayrı yatırım hesabı açılacak ve kaydileştirme işlemi başlatılacaktır. Bu aşamadan sonra ortaklarımız hisse senedi alım-satımını, temettü işlemlerini ve genel kurullarda oy kullanma işlemlerini Bizim Menkul Değerler A.Ş.’de açılacak olan yatırım hesapları üzerinden takip edeceklerdir. Hisse senetleriniz, gerekli Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası onayları ve kaydileştirilme işlemleri tamamlandıktan sonra İMKB’de işlem görebilir konuma gelecektir. Böylece fiziki saklama (mevcutta ortaklarımız bu senetleri kendileri saklıyorlardı) sisteminden çıkıp, Devlet güvencesindeki (MKK kamu kurumudur) kayden saklama sistemine geçilmiş olacaktır.

İMKB’den yazılı iznin alınmasından sonra (muhtemelen ekim ayı içerisinde) hisse senetlerinin toplanma tarihleri ve toplama merkezine ilişkin bilgilendirme detayları kamuoyuna yazılı medya aracılığı ile ilan edilecektir. Ayrıca Kombassan Holding A.Ş.’nin (www.kombassan.com.tr) ve Bizim Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.bmd.com.tr) internet sitesinde ilgili duyurular yapılacaktır.

Aynı tarihlerde gerçekleştirilecek yatırım hesabı açılış işlemleri aşağıda belirtilen evraklarla birlikte ilan edilecek ve aynı toplama yerlerinde gerçekleştirilecektir:

Öncelikle ortaklarımızın yetkili aracı kurum olan “Bizim Menkul Değerler A.Ş.”de her bir ortak için ayrı ayrı olmak üzere bir “Yatırım Hesabı”nın olması gerekmektedir.

Hesap açılışları için gerekli olan evraklar;

TC vatandaşı olan ortaklar için;

- Nüfus (TC Kimlik no’lu) cüzdanı fotokopisi,

- İkametgah belgesi veya fatura (hesap sahibinin adına son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz, cep telefonu faturasından herhangi biri)

TC vatandaşlığından çıkmış ortaklar için;

- Pasaport fotokopisi

- TC Vergi kimlik kartı (Vergi dairelerinden alınacak)

- Yurtdışı ikametini gösterir resmi belge (hesap sahibi adına son 3 aya ait elektrik,telefon, adsl faturasından herhangi biri…)

Vekaletname ile işlem yapacak ortaklar için;

- Vekilin ve vekalet veren kişinin kimlik fotokopileri

- Vekilin ve vekalet veren kişinin adlarına düzenlenmiş son 3 aya ait ikametgah veya elektrik, su, doğalgaz, cep telefonu faturasından herhangi biri)

- Vekaletname (Örneği ektedir)

Ortaklarımız bu evraklarla ilan edilecek hisse toplama merkezine gelecek, Bizim Menkul Değerler A.Ş. nezdinde Hesap Açılış Sözleşmesi’ni (Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımı ile Saklamasına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi) imzalayarak yatırım hesaplarını açtıracaklardır.

Eksik evrak ile gelen ortaklar adına hiçbir işlem başlatılmayacaktır.

Daha önce BMD nezdinde hesabı olan ortaklarımızın ise sadece hisse senetlerini Kombassan Holding A.Ş.’ye teslim etmeleri ve ilgili tutanaktan bir nüshayı Bizim Menkul Değerler A.Ş.’ye teslim etmeleri yeterli olacaktır.

Belirtilen merkez dışında hisse senedi toplanmayacaktır.

Bahsettiğimiz hususlar Kombassan Holding A.Ş. ve Kombassan İnşaat, Tarım ve Sanayii İşletmeleri Ticaret A.Ş. (Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş.) ortaklarının İMKB’de hisselerinin işlem görebilmesi için mutlaka yapılması gereken işlemlerdir.

Ortak hesabının operasyonel masrafları, (açılış, bakım, ekstre, saklama, virman, vs.) hesap sahibi tarafından, hisse senedi işlem görmeye başladıktan sonra karşılanacaktır.

Yatırım hesabı açtırmanız ve hisse senetlerini kaydileştirilmesi için teslim etmeniz hisse senetlerini satmak zorunda olduğunuz anlamına gelmemekte, şirketimizin ortaklık yapısının yasal bir sistemde takip edilebilmesi ve sizlere daha güvenli, daha iyi hizmet edilebilmesi için önem arz etmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın olumlu görüş vermesi ile kısa bir sürede şirketimiz hisse senetleri İMKB’de işlem görmeye başlayacaktır. İlk işlem gününde baz alınacak referans fiyat, İMKB yönetmeliği uyarınca iki ayrı bağımsız değerleme kuruluşu tarafından yapılan fiyat tespit raporlarında belirtilen fiyatların ortalaması olacaktır.

Bu vesile ile hayırlı işler diler saygılar sunarız.