Anasayfa /  Kurumsal Yönetim /  Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Holding Yönetim Kurulunun  27.06.2013 tarihli kararı ile  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 56 sayılı  Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ hükümleri kapsamında Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.
Riskin Erken Saptanması Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamdi CANEVİ’nin Komite Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Asım GÜNEY ve Finans Direktörü Faruk GÜNEŞ’in Komite üyeleri olarak seçilmişlerdir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

  • a) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
  • b) Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

KOMİTE BAŞKANI
HAMDİ CANEVİ (BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ )

1948 Karaman /Kazım Karabekir doğumlu  1968 yılında Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü  ve 1978  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu  1968 – 1982  yılları arasında orta okul ve liselerde öğretmenlik  yaptı.  1980 yılından itibaren Konya’da serbest Avukat olarak  çalışmakta. Evli olup iki kız çocuğu babasıdır.

KOMİTE ÜYESİ
MUSTAFA ASIM GÜNEY (YÖNETİM KURULU ÜYESİ )

1969 yılında Konya’da doğdu. Örtaöğretimini Konya Anadolu Lisesi’nde tamamladı.İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu.Özel sektörde yurtiçi ve yurtdışında birçok projede yönetici olarak çalıştı. Evli ve bir çocuk babasıdır.
1993-1995 Kafalı Kalp Vakfı Şantiye Şefliği
1995-1996 İstanbul Merkez Komutanlığı Yedek Subaylık
1996-1998 Okan Holding Kazakistan Şantiye Şefliği
1998-1999 Metiş Holding Şantiye Şefliği
1999-2002 Kombassan Holding Hazırbeton Müdürlüğü
2002-2006 Kombassan Holding Projeler Müdürlüğü
2006-2014 Kombassan Holding Komyapı Genel Müdürlüğü
2004-2017 Konya Meram Belediyesi Belediye Başkan Yardımcılığı

KOMİTE ÜYESİ
FARUK GÜNEŞ (FİNANS DİREKTÖRÜ)

1970 Konya doğumlu. 1994 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Modern Parasal İktisat ve Bankacılık alanında yüksek lisans yaptı. 1995 1996 yıllar arasında Konya Büyükşehir Belediyesinde Hesap İşlerinde memur olarak çalıştı.1996 1998 yıllarında Akbank Teftiş Kurulunda müfettiş olarak görev yaptı.1999 yılında Kombassan Holding Bütçe Finans Direktör Yrd. olarak başladığı görevini Bütçe Finans Direktörü olarak devam ettirmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.